در مورد من

این سایت تجربه نگاری است، از مسیر قدم های من در روزمرگی و کار، به همان اندازه شلوغ به همان شکل درهم. 

اگر علاقه مند بودید:

  • فرمت رسمی از من را در Linked in بیابید
  • یا رد افکار من را در Twitter دنبال کنید
  • یا برای Telegram از خودتان بگویید
  • البته از لذت پاسخ در Rahimi.q.k@gmail.com نیز نخواهم گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.